logo
Miasto Poznań: 326 szkół

Lp. Nazwa powiatu Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Telefon Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Liczba oddziałów Liczba miejsc Liczba zgłoszeń
1Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411et/MTechnik pojazdów samochodowych,13018
2Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411ct/VTechnik pojazdów samochodowych,13054
3Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411dt/HTechnik pojazdów samochodowych,13012
4Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411at/TTechnik pojazdów samochodowych,13020
5Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bt/BTechnik pojazdów samochodowych,13023
6Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bz/FElektromechanik pojazdów samochodowych,13221
7Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411cz/HMechanik motocyklowy,1325
8Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411az/OMechanik pojazdów samochodowych,13224
9Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051FFizyka, Matematyka,13021
10Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051BHistoria, Język angielski, Język polski,13050
11Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051CBiologia, Chemia,13026
12Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051E uniwersyteckaFizyka, Matematyka,13033
13Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051DBiologia, Chemia,13042
14Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051AHistoria, Język hiszpański, Język polski,13017
15Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501e LINNEUSZ akademickaBiologia, Chemia,13128
16Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501a-PITAGORAS(politechn.)Fizyka, Matematyka,13141
17Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501b-VESPUCCI (ekonom.-geograf.)Geografia, Matematyka,13153
18Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501d-DA VINCI akademickaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13125
19Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501c-LINUX akademickaFizyka, Informatyka, Matematyka,13139
20Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501f AVICENNA akademickaBiologia, Chemia,13163
21Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921C - AKADEMICKA MEDYCZNA 1Biologia, Chemia,13228
22Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921D - AKADEMICKA MEDYCZNA 2Biologia, Chemia,13264
23Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921B - AKADEMICKA POLITECHNICZNO - EKONOMICZNAFizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka,13251
24Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921A - AKADEMICKA MEDIALNAHistoria, Język angielski, Język polski,13261
25Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921F - PRE IBBiologia, Chemia, Język angielski, Matematyka,13697
26Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921E - AKADEMICKA PRAWNICZAHistoria, Język francuski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13246
27Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/1Biologia, Geografia, Język polski,13027
28Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/2Biologia, Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13039
29Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/3Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,26063
30Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/4Technik urządzeń dźwigowych,1281
31Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/1Technik mechatronik,12841
32Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/2Technik optyk,12818
33Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/3Technik mechanik,12839
34Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/3Ślusarz,1250
35Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/2Elektryk,1260
36Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/1Monter mechatronik,1263
37Miasto PoznańPoznańWielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - MSZ PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul.Mostowa 6(0-61) 852-99-20325101Asystentka stomatologiczna,12517
38Miasto PoznańPoznańWielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - MSZ PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul.Mostowa 6(0-61) 852-99-20325102Higienistka stomatologiczna,1254
39Miasto PoznańPoznańWielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - MSZ PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul.Mostowa 6(0-61) 852-99-20321402Technik dentystyczny,25026
40Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64AwGeografia, Język angielski,26459
41Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TCTechnik cyfrowych procesów graficznych,13234
42Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TDTechnik procesów drukowania,13215
43Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TLTechnik logistyk,13228
44Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TRTechnik organizacji reklamy,13220
45Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TITechnik procesów introligatorskich,1321
46Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDIDrukarz,0.5166
47Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDIIntroligator,0.5160
48Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711CBiologia, Chemia,13024
49Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711GHistoria, Język polski,13085
50Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711BBiologia, Chemia,13037
51Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711DFizyka, Informatyka, Matematyka,13013
52Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711FJęzyk polski, Wiedza o społeczeństwie,13030
53Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711EFizyka, Geografia, Matematyka,13020
54Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711AGeografia, Język angielski, Matematyka,13034
55Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321E humanistycznaHistoria, Język polski,13014
56Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321A chemiczno-biologicznaBiologia, Chemia,13115
57Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321B matematyczno-fizycznaFizyka, Matematyka,13012
58Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321D historyczno-geograficznaGeografia, Historia, Język angielski,13017
59Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321C geograficzno-matematycznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13026
60Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321F biologiczno-chemicznaBiologia, Chemia,13128
61Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371D ChKAChemia, Informatyka, Matematyka,13049
62Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371A IKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13061
63Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371C FKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13041
64Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371B MKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13061
65Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371G EKAGeografia, Język angielski, Matematyka,13038
66Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371E,F PKMBiologia, Chemia,260118
67Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s3 - klasa mistrzowska, wioślarstwo, koszykówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12022
68Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s4 - klasa mistrzowska, hokej na trawieBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12023
69Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 a - klasa sportowa, sporty różneBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12428
70Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s2 - klasa mistrzowska, pływanie, pływanie synchroniczne, siatkówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12026
71Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s1 - klasa mistrzowska, kajakarstwoBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12025
72Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s5 - klasa mistrzowska, piłka nożna \\Biologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12025
73Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601Kucharz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,1145
74Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańSpecjalnaul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601183
75Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I aHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13046
76Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I bFizyka, Geografia, Język angielski, Matematyka,13025
77Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I cBiologia, Chemia, Język angielski,13026
78Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20C1 gr2Chemia, Język angielski, Matematyka,0.51512
79Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Om gr1 dwujęzycznaHistoria, Język polski,0.51511
80Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Om gr2 dwujęzycznaBiologia, Chemia,0.51517
81Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20C1 gr1Geografia, Język angielski, Matematyka,0.51538
82Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20A1Fizyka, Język angielski, Matematyka,13031
83Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20L1Historia, Język angielski, Język polski,13037
84Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20M1Biologia, Chemia,13068
85Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20V1Biologia, Chemia,13012
86Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-CATechnik analityk,13016
87Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IATechnik informatyk,13064
88Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-CTTechnik technologii chemicznej,1303
89Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-COTechnik ochrony środowiska,1305
90Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IBTechnik informatyk,13039
91Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-ICTechnik informatyk,13019
92Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IDTechnik informatyk,1309
93Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IcTTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,1302
94Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IbTTechnik technologii odzieży,13026
95Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IaTTechnik usług fryzjerskich,13032
96Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I5Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,1150
97Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I5Krawiec,1261
98Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I1Fryzjer,12613
99Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I2, I3, I4Fryzjer,37865
100Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 DBiologia, Język angielski,12828
101Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 AHistoria, Język angielski, Język polski,12815
102Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12814
103Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 CBiologia, Chemia,1289
104Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-3Historia, Język angielski, Język hiszpański,13040
105Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-1Biologia, Chemia, Matematyka,13028
106Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-6Historia, Język angielski, Język rosyjski,1307
107Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-5Geografia, Informatyka, Matematyka,13019
108Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-4Historia, Język angielski, Język polski,13034
109Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-2Geografia, Język angielski, Język niemiecki, Język polski,13021
110Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E2Język angielski, Język hiszpański, Wiedza o społeczeństwie,11515
111Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E1Geografia, Język angielski, Język hiszpański,11517
112Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58CBiologia, Chemia,13021
113Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1307
114Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58BFizyka, Informatyka, Matematyka,1305
115Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58DGeografia, Język angielski, Język hiszpański,13023
116Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bTTechnik logistyk,14520
117Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281cTTechnik organizacji reklamy,14522
118Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aTFototechnik,25654
119Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bZMechanik pojazdów samochodowych,1159
120Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aZMonter-elektronik,1153
121Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40321103Technik elektroradiolog,1350
122Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40325907Terapeuta zajęciowy,1250
123Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40514207Technik usług kosmetycznych,1350
124Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40325402Technik masażysta,2700
125Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40321301Technik farmaceutyczny,31050
126Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03AHistoria, Język polski,13023
127Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13014
128Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03CHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13033
129Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03DBiologia, Chemia,13017
130Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02A medialanaHistoria, Język polski,13021
131Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02C EkonomicznaGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,13019
132Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02B biologiczno chemicznaBiologia, Chemia,13233
133Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02D politechnicznaFizyka, Matematyka,13215
134Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E1 Fizyka, Matematyka,11011
135Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E2Biologia, Chemia,11011
136Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E3 Geografia, Historia,11010
137Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911TTechnik technologii żywności,13030
138Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911HTechnik hotelarstwa,13023
139Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911ŻGTechnik żywienia i usług gastronomicznych,26023
140Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911CPWCukiernik, Piekarz, Wędliniarz,26034
141Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911KKucharz,26016
142Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32EGeografia, Język obcy do wyboru,1305
143Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32DBiologia, Geografia,1309
144Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32BGeografia, Informatyka, Matematyka,13010
145Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32AHistoria, Historia sztuki, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13013
146Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32CBiologia, Chemia,1305
147Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221TTechnik obsługi turystycznej,13234
148Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221iTechnik informatyk,13052
149Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221RTechnik organizacji reklamy,26427
150Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221ETechnik ekonomista,39653
151Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22BTechnik rachunkowości,1
152Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22ATechnik informatyk,1
153Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22DTechnik bezpieczeństwa i higieny pracy,1
154Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22CTechnik administracji ,1
155Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22ETechnik archiwista,1
156Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T1 A/BTechnik elektronik,13022
157Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T2 A/BTechnik elektryk,13014
158Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T3Technik energetyk,13015
159Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IDTechnik elektronik,12826
160Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-001ATechnik elektryk,12814
161Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IB IC IFTechnik informatyk,38444
162Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IZElektryk,1281
163Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LaJęzyk angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1309
164Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LbFizyka, Informatyka, Matematyka,1305
165Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TeTechnik elektroenergetyk transportu szynowego,13010
166Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TaTechnik elektronik,13041
167Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TbTechnik informatyk,390205
168Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I eLGeografia, Język angielski, Język polski,13013
169Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27IaLHistoria, Język angielski, Język polski,13016
170Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dTTechnik technologii drewna,13018
171Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27Ia TTechnik architektury krajobrazu,13013
172Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bTTechnik budownictwa,1306
173Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27Ic TTechnik architektury krajobrazu,13012
174Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fTTechnik urządzeń sanitarnych,1307
175Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fZMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,1302
176Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I rZBetoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Ślusarz, Tapicer, wielozawodowa, Zdun,1302
177Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bZMurarz-tynkarz,1303
178Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dZStolarz,1309
179Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311e politechnicznaFizyka, Matematyka,13035
180Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311f akademickaGeografia, Informatyka, Matematyka,13027
181Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311b teatralno - filmowaHistoria, Język angielski, Język polski,13034
182Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311d dziennikarsko - prawnaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13063
183Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311g turystyczno - ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13030
184Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311h europejskaGeografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13031
185Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311c biologiczno - chemicznaBiologia, Chemia,13071
186Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311a medycznaBiologia, Chemia,13042
187Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71CGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,1287
188Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71DBiologia, Chemia,1288
189Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71BBiologia, Geografia,12811
190Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12821
191Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TESprzedawca,1158
192Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TFMechanik pojazdów samochodowych,1155
193Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TDŚlusarz,11512
194Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921AKucharz,1158
195Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921BCukiernik,1158
196Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921CŚlusarz,1156
197Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TCCukiernik,11510
198Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TA, 1TBKucharz,23016
199Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2Specjalnaul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921PA 1PB286
200Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I żTechnik żywienia i usług gastronomicznych,6180124
201Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-411 kKucharz,515047
202Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CBiologia, Język obcy do wyboru, Wiedza o społeczeństwie,13130
203Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111BBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,13024
204Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111ABiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,13025
205Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CtTechnik renowacji elementów architektury,13025
206Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111At/BtTechnik budownictwa,26048
207Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Tm mechanizacjaTechnik mechanizacji rolnictwa,13026
208Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Te energetykaTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,13020
209Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Ta agrobiznesTechnik agrobiznesu,1308
210Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Ti inżynieriaTechnik inżynierii środowiska i melioracji,1153
211Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Tw weterynariaTechnik weterynarii,26099
212Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B1 humanistyczno-teatrologicznaHistoria, Język angielski, Język polski,0.51519
213Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E1 politechnicznaFizyka, Matematyka,0.51514
214Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E2 politechnicznaInformatyka, Matematyka,0.51511
215Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B2 humanistyczno-filmoznawczaHistoria, Język angielski, Język polski,0.51514
216Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58A ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13013
217Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58C historyczno-prawniczaHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13034
218Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58D biologiczno-medycznaBiologia, Chemia,13242
219Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+01Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5153
220Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C1Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51519
221Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C2Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51510
222Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BP2Fizyka, Geografia, Matematyka,0.5152
223Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+02Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5157
224Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BP1Fizyka, Geografia, Matematyka,0.5158
225Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A2Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51510
226Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A1Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51511
227Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F1Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5158
228Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F2Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5159
229Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591DBiologia, Chemia, Geografia,13024
230Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52IaSprzedawca,1
231Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańSpecjalnaul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52Ia, Ib2
232Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aTTechnik elektronik,12820
233Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b2TTechnik informatyk,12831
234Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b1TTechnik informatyk,12868
235Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 cTFototechnik,12837
236Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 dTTechnik teleinformatyk,1285
237Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 bZMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ,1280
238Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aZMonter-elektronik,1280
239Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83BGeografia, Język polski, Matematyka,1
240Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83AGeografia, Język polski, Matematyka,1
241Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83RTechnik organizacji reklamy,1
242Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83LTechnik logistyk,1
243Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83PTechnik eksploatacji portów i terminali,1
244Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83CTechnik ekonomista,1
245Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83STechnik spedytor,1
246Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83TUTechnik obsługi turystycznej,1
247Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ATechnik handlowiec,1
248Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83GHTechnik hotelarstwa,2
249Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56ZSZ dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ABSprzedawca,1
250Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13264
251Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13294
252Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221GBiologia, Chemia,13265
253Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221CHistoria, Język angielski, Język polski,13240
254Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221EFizyka, Język angielski, Matematyka,13241
255Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221HBiologia, Chemia,13260
256Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221DFizyka, Informatyka, Matematyka,13226
257Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221FGeografia, Język angielski, Matematyka,13272
258Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 105Specjalnaul.Bydgoska 4 POZNAŃ(0-61) 877-22-94PdP6
259Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańLO dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95LOGeografia, Język angielski,1
260Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95ZSZ oraz ZSZ z innowacją pedagogicznąElektryk, Monter-elektronik,2
261Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95Sz. PolicealnaTechnik informatyk,1
262Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańSpecjalnaul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95SPdP1
263Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061fTechnik chłodnictwa i klimatyzacji,1
264Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061cTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,1
265Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061dTechnik mechanik lotniczy,1
266Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061eTechnik mechanik,1
267Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061a,1bTechnik mechatronik,2
268Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zbMechanik precyzyjny,1
269Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zdMechanik-monter maszyn i urządzeń,1
270Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zcOperator obrabiarek skrawających,1
271Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zaMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,1
272Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41AHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1
273Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41BFizyka, Informatyka, Język angielski, Matematyka,1
274Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41CBiologia, Chemia, Geografia, Język angielski,1
275Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88tech.urządzeń sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnych,1
276Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.renowacji elementów architekturyTechnik renowacji elementów architektury,1
277Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.budownictwaTechnik budownictwa,2
278Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu,2
279Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.urz. i syst.en.odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,2
280Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88murarz-tynkarzMurarz-tynkarz,1
281Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88lakiernikLakiernik,1
282Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88blacharz sam.Blacharz samochodowy,1
283Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88cieślaCieśla,1
284Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88dekarzDekarz,1
285Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.m.iu.d.Mechanik maszyn i urządzeń drogowych,1
286Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.motocykl.Mechanik motocyklowy,1
287Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych,2
288Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88elektromechanik poj.sam.Elektromechanik pojazdów samochodowych,2
289Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.poj.sam.Mechanik pojazdów samochodowych,2
290Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88instalatorMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,2
291Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter izolacji budowlanychMonter izolacji budowlanych,2
292Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter zabudowy i robót wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,2
293Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88beton.-zbr.Betoniarz-zbrojarz,2
294Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26BBiologia, Język angielski,13030
295Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26AGeografia, Informatyka,1302
296Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoLO dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 LABiologia, Język angielski,13015
297Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 GATechnik geodeta,13027
298Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801GWTechnik geodeta,13023
299Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801DTechnik drogownictwa,1305
300Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801TSTechnik pojazdów samochodowych,13012
301Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801AMechanik pojazdów samochodowych,13011
302Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 BBlacharz samochodowy, Lakiernik,1305
303Miasto PoznańPoznańKuratorium Oswiaty w PoznaniuT dla młodzieżyul. Kościuszki 93(0-61) 854-18-3523123Kelner, Muzyk ,1
304Miasto PoznańPoznańKuratorium Oswiaty w PoznaniuT dla młodzieżyul. Kościuszki 93(0-61) 854-18-35333Aktor cyrkowy,3
305Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I LOHistoria, Język angielski, Język polski,1
306Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35TSFototechnik,1
307Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I cuCukiernik,1
308Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I kuKucharz,1
309Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I fotFotograf,1
310Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I SPTechnik informatyk,1
311Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamy,1
312Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Archit.Kraj.Technik architektury krajobrazu,1
313Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Infor.Technik informatyk,1
314Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Ogrod.Technik ogrodnik,1
315Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,1
316Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,1
317Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,1
318Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,1
319Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,1
320Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,1
321Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301BFizyka, Matematyka,1912
322Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301CBiologia, Chemia,199
323Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301AGeografia, Historia, Język polski,1915
324Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zc terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,11513
325Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 za ogólnaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,1266
326Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zb terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,11514