logo
Miasto Poznań: 312 szkół

Lp. Nazwa powiatu Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Telefon Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Liczba oddziałów Liczba miejsc Liczba wolnych miejsc
1Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411at/TTechnik pojazdów samochodowych,13013
2Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411et/MTechnik pojazdów samochodowych,1306
3Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bt/BTechnik pojazdów samochodowych,1307
4Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411ct/VTechnik pojazdów samochodowych,2603
5Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411dt/HTechnik pojazdów samochodowych,1
6Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411az/OMechanik pojazdów samochodowych,1310
7Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bz/FElektromechanik pojazdów samochodowych,1303
8Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411cz/HMechanik motocyklowy,1
9Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411dz/MElektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych,1
10Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051AHistoria, Język angielski, Język polski,1282
11Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051CBiologia, Chemia,1283
12Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051E uniwersyteckaFizyka, Matematyka,1283
13Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051BHistoria, Język angielski, Język polski,1280
14Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051DBiologia, Chemia,1280
15Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051FFizyka, Matematyka,1281
16Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051GGeografia, Język angielski, Matematyka,1280
17Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501c-LINUX akdemickaFizyka, Informatyka, Matematyka,1310
18Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501f-AVECENNA akademickaBiologia, Chemia,1310
19Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501b-VESPUCCI akdemickaGeografia, Matematyka,1300
20Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501e-LINNEUSZ akademickaBiologia, Chemia,1310
21Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501a-PITAGORAS akdemickaFizyka, Matematyka,1310
22Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501d-DA VINCI akdemickaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1310
23Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921C - AKADEMICKA MEDYCZNA 1Biologia, Chemia,1320
24Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921D - AKADEMICKA MEDYCZNA 2Biologia, Chemia,1320
25Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921B - AKADEMICKA POLITECHNICZNO - EKONOMICZNAFizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka,1320
26Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921A - AKADEMICKA MEDIALNAHistoria, Język angielski, Język polski,1320
27Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921E - AKADEMICKA PRAWNICZA-2Historia, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1160
28Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921E - AKADEMICKA PRAWNICZA-1Historia, Język francuski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1160
29Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921F - PRE IBBiologia, Chemia, Język angielski, Matematyka,1360
30Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/2Biologia, Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,1320
31Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/3Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,2640
32Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/1Biologia, Geografia, Język polski,1320
33Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/1Technik mechatronik,1.5459
34Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/3Technik mechanik,1.5450
35Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/2Technik optyk,1285
36Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/1Monter mechatronik,12817
37Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/2Elektryk,12823
38Miasto PoznańPoznańWielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - MSZ PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul.Mostowa 6(0-61) 852-99-20325102Higienistka stomatologiczna,25029
39Miasto PoznańPoznańWielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - MSZ PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul.Mostowa 6(0-61) 852-99-20321402Technik dentystyczny,25026
40Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64WGeografia, Język angielski,26010
41Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TCTechnik cyfrowych procesów graficznych,1330
42Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TDITechnik procesów drukowania, Technik procesów introligatorskich,13013
43Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TLTechnik logistyk,1307
44Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TRTechnik organizacji reklamy,1306
45Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZIIntroligator,0.51310
46Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDDrukarz,0.5130
47Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711CBiologia, Chemia,1300
48Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711GHistoria, Język polski,1300
49Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711BBiologia, Chemia,1300
50Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711DFizyka, Informatyka, Matematyka,1300
51Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711FHistoria, Język polski,1300
52Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711EFizyka, Geografia, Matematyka,1300
53Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711AGeografia, Język angielski, Matematyka,1300
54Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321E humanistycznaHistoria, Język polski,1310
55Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321A chemiczno-biologicznaBiologia, Chemia,1330
56Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321B matematyczno-fizycznaFizyka, Matematyka,1320
57Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321D historyczno-geograficznaGeografia, Historia, Język angielski,1310
58Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321C geograficzno-matematycznaGeografia, Język angielski, Matematyka,1310
59Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321F biologiczno-chemicznaBiologia, Chemia,1320
60Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371D ChKAChemia, Informatyka, Matematyka,1
61Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371A IKAFizyka, Informatyka, Matematyka,1
62Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371C FKAFizyka, Informatyka, Matematyka,1
63Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371B MKAFizyka, Informatyka, Matematyka,1
64Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371G EKAGeografia, Język angielski, Matematyka,1
65Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371E,F PKMBiologia, Chemia,2
66Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001s2 - klasa mistrzowska, pływanie, pływanie synchroniczne, siatkówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6220
67Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001a - klasa sportowa, sporty różneBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6240
68Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001s1- klasa mistrzowska, kajakarstwoBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6220
69Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001s4 - klasa mistrzowska, hokej na trawieBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6180
70Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001s5 - klasa mistrzowska, piłka nożnaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6260
71Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001s3 - klasa mistrzowska, wioślarstwo, koszykówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,6210
72Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601Kucharz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,1160
73Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańSpecjalnaul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601182
74Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I aHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1300
75Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I bFizyka, Geografia, Język angielski, Matematyka,1300
76Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I cBiologia, Chemia, Język angielski,1300
77Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Omega 1 gr 2.Fizyka, Informatyka, Matematyka,0.5150
78Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Lex 1 gr 1Historia, Język angielski, Język polski,0.5160
79Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Abakus 1 gr 1Fizyka, Język angielski, Matematyka,0.5170
80Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Columbus 1 gr 1.Geografia, Język angielski, Matematyka,0.5170
81Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Omega 1 gr 1.Biologia, Chemia,0.5170
82Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Abakus 1 gr 2Fizyka, Język angielski, Matematyka,0.5180
83Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Columbus 1 gr 2.Chemia, Język angielski, Matematyka,0.5180
84Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Lex 1 gr 2Historia, Język angielski, Język polski,0.5180
85Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Vita 1Biologia, Chemia,1320
86Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Medicus 1Biologia, Chemia,1310
87Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IA_1Technik informatyk,1300
88Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-CATechnik analityk,1302
89Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IBTechnik informatyk,1300
90Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-ICTechnik informatyk,1300
91Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IDTechnik informatyk,1300
92Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IaT, IcTTechnik usług fryzjerskich,24511
93Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IbTTechnik przemysłu mody,14511
94Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I1Fryzjer,1322
95Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I2Fryzjer,1705
96Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I3Krawiec,13029
97Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411DBiologia, Język angielski,1300
98Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411AHistoria, Język angielski, Język polski,1282
99Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411CBiologia, Chemia,1320
100Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-3Historia, Język angielski, Język hiszpański,1330
101Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-1Biologia, Chemia, Matematyka,1330
102Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-2Geografia, Język angielski, Język niemiecki, Język polski,1310
103Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-6Historia, Język angielski, Język rosyjski,1310
104Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-4Historia, Język angielski, Język polski,1310
105Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-5Geografia, Informatyka, Matematyka,1330
106Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E2Język angielski, Język hiszpański, Wiedza o społeczeństwie,0.5140
107Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E1Geografia, Język angielski, Język hiszpański,0.5130
108Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58CBiologia, Chemia,1162
109Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1307
110Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58BFizyka, Informatyka, Matematyka,1155
111Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58DGeografia, Język angielski, Język hiszpański,1300
112Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aT, 1bTFototechnik,2560
113Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281cTTechnik logistyk,1280
114Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281dTTechnik organizacji reklamy,1282
115Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aZMonter-elektronik,0.5157
116Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bZMechanik pojazdów samochodowych,0.5159
117Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40321103Technik elektroradiolog,1252
118Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40514207Technik usług kosmetycznych,1255
119Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40311411Technik elektroniki i informatyki medycznej,12524
120Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40325907Terapeuta zajęciowy,11510
121Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40325906Ortoptystka,12521
122Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40325402Technik masażysta,25029
123Miasto PoznańPoznańMedyczne Studium Zawodowe PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 99(0-61) 841-70-40321301Technik farmaceutyczny,37524
124Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03AHistoria, Język polski,1301
125Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1307
126Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03CHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,1307
127Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03DBiologia, Chemia,13014
128Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E1 Fizyka, Informatyka, Matematyka,1110
129Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E2 Biologia, Chemia,1120
130Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E3 Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,1120
131Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02D politechnicznyFizyka, Język obcy do wyboru, Matematyka,1350
132Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02B biologiczno chemicznyBiologia, Chemia, Język obcy do wyboru,1330
133Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02C ekonomicznyGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,1310
134Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02A medialnyHistoria, Język obcy do wyboru, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1300
135Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911TTechnik technologii żywności,1305
136Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911HTechnik hotelarstwa,1309
137Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911ŻGTechnik żywienia i usług gastronomicznych,1305
138Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911KKucharz,0.5152
139Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911CPWCukiernik, Piekarz, Wędliniarz,1.5450
140Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32BHistoria, Język obcy do wyboru, Język polski,1306
141Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32CBiologia, Chemia, Język obcy do wyboru,1306
142Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32DEBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Wiedza o społeczeństwie,1304
143Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221TTechnik obsługi turystycznej,1
144Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221iTechnik informatyk,1
145Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221RTechnik organizacji reklamy,2
146Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221ETechnik ekonomista,3
147Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221E1technik ekonomista j.angielski/J.niemiecki oraz matematyka/geografia1323
148Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221E2technik ekonomista j.angielski oraz geografia/matematyka1301
149Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221i1technik informatyk j. angielski, informatyka2602
150Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221R1technik organizacji reklamy j. angielski, geografia1320
151Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221T1technik obsługi turystycznej j. angielski, geografia1332
152Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T4Technik energetyk,1154
153Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T2Technik elektryk,1304
154Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T1Technik elektronik,1432
155Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T3Technik informatyk,1320
156Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IB,ICTechnik informatyk,2
157Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IATechnik elektryk,1
158Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IDTechnik elektronik,1
159Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IETechnik energetyk,1
160Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IZElektryk,1
161Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421ETechnik automatyk sterowania ruchem kolejowym,1152
162Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421FTechnik elektroenergetyk transportu szynowego,1155
163Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421ATechnik elektronik,1300
164Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421BTechnik informatyk,41200
165Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I aLHistoria, Język angielski, Język polski,1184
166Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I eLGeografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,1181
167Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27IaTTechnik architektury krajobrazu,1305
168Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bTTechnik budownictwa,1224
169Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fTTechnik urządzeń sanitarnych,1123
170Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dTTechnik technologii drewna,13010
171Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fZMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,11515
172Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dZStolarz,1156
173Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I rZBetoniarz-zbrojarz, Dekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Zdun,187
174Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I tZTapicer,185
175Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bZMurarz-tynkarz,11515
176Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311e politechnicznaFizyka, Matematyka,1300
177Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311f akademickaGeografia, Informatyka, Matematyka,1300
178Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311b teatralno - filmowaHistoria, Język angielski, Język polski,1300
179Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311d dziennikarsko - prawnaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1300
180Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311g turystyczno - ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,1300
181Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311h europejskaGeografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,1300
182Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311c biologiczno - chemicznaBiologia, Chemia,1300
183Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311a medycznaBiologia, Chemia,1300
184Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71C (akademicka)Geografia, Język angielski, Matematyka,1280
185Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71BBiologia, Geografia,1280
186Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71A (patronacka)Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1280
187Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71DBiologia, Chemia,1280
188Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921CKrawiec, Ogrodnik , Piekarz, Sprzedawca, Ślusarz,1165
189Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TEBlacharz, Fryzjer, Krawiec, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Ogrodnik , Piekarz, Stolarz, Tapicer,1155
190Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TCŚlusarz,1156
191Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TBKucharz,1154
192Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TDSprzedawca,1105
193Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TACukiernik,1154
194Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921AKucharz,1165
195Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921BCukiernik,1164
196Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2Specjalnaul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921PA 161
197Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41Technik żywienia i usług gastronomicznych,51500
198Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-411kKucharz,39018
199Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111AGeografia, Historia sztuki, Język obcy do wyboru,1300
200Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111BBiologia, Język obcy do wyboru, Wiedza o społeczeństwie,1600
201Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CInformatyka, Język obcy do wyboru, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1600
202Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CtTechnik renowacji elementów architektury,1320
203Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111BtTechnik budownictwa,1320
204Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111AtTechnik budownictwa,1320
205Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Tm mechanizacjaTechnik mechanizacji rolnictwa,1307
206Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Te energetykaTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,13012
207Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Ta agrobiznesTechnik agrobiznesu,13013
208Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-83inżynieriaTechnik inżynierii środowiska i melioracji,13030
209Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Tw weterynariaTechnik weterynarii,2600
210Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58F1 poltechnicznaFizyka, Matematyka,0.5150
211Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B2 humanistyczno-filmoznawczaHistoria, Język angielski, Język polski,0.5150
212Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58F2 politechnicznaInformatyka, Matematyka,0.5150
213Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B1 humanistyczno-teatrologicznaHistoria, Język angielski, Język polski,0.5150
214Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58D biologiczno-medycznaBiologia, Chemia,1300
215Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58A ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,1300
216Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E biologiczno-medycznaBiologia, Chemia,1300
217Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58C historyczno-prawniczaHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,1300
218Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BFizyka, Informatyka, Matematyka,1150
219Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591DBiologia, Chemia, Geografia,1330
220Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A2Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.5150
221Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C1Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5160
222Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C2Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5170
223Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591 A1Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.5170
224Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+01Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5160
225Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+02Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5160
226Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F1Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5120
227Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F2Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.550
228Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52IaSprzedawca,1
229Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańSpecjalnaul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52Ia, Ib2
230Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aTTechnik elektronik,1284
231Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 dTTechnik teleinformatyk,1280
232Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b2TTechnik informatyk,1300
233Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b1TTechnik informatyk,1600
234Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 cTFototechnik,1280
235Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83AChemia, Język angielski, Język polski,1140
236Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83BGeografia, Język angielski, Język polski,1480
237Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83C,DTechnik ekonomista,2402
238Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83A,BTechnik handlowiec,2450
239Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83G,HTechnik hotelarstwa,2320
240Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83T,UTechnik obsługi turystycznej,2310
241Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83R,UTechnik organizacji reklamy,2310
242Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83K,LTechnik logistyk,2660
243Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83A.22Technik handlowiec,1301
244Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83STechnik spedytor,1210
245Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83OTechnik lotniskowych służb operacyjnych,1190
246Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83PTechnik eksploatacji portów i terminali,1310
247Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56ZSZ dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ASprzedawca,1320
248Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221GBiologia, Chemia,1310
249Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221CHistoria, Język angielski, Język polski,1300
250Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1310
251Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1300
252Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221HBiologia, Chemia,1310
253Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221FGeografia, Język angielski, Matematyka,1310
254Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221DFizyka, Informatyka, Matematyka,1310
255Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221EFizyka, Język angielski, Matematyka,1310
256Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 105Specjalnaul.Bydgoska 4 POZNAŃ(0-61) 877-22-94PdP5
257Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańLO dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95LOGeografia, Język angielski,2168
258Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95ZSZ oraz ZSZ z innowacją pedagogicznąElektryk, Monter-elektronik,43226
259Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańPolicealna dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95Sz. PolicealnaTechnik informatyk,2165
260Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańSpecjalnaul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95SPdP2129
261Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061a,1bTechnik mechatronik,2
262Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061fTechnik chłodnictwa i klimatyzacji,1
263Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061cTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,1
264Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061dTechnik mechanik lotniczy,1
265Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061eTechnik mechanik,1
266Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zbMechanik precyzyjny,1
267Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zdMechanik-monter maszyn i urządzeń,1
268Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zcOperator obrabiarek skrawających,1
269Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zaMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,1
270Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41CBiologia, Chemia, Geografia, Język angielski,1222
271Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41BFizyka, Informatyka, Język angielski, Matematyka,1221
272Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41AHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1220
273Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.budownictwaTechnik budownictwa,2
274Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu,2
275Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88elektromechanik poj.sam.Elektromechanik pojazdów samochodowych,2
276Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.poj.sam.Mechanik pojazdów samochodowych,2
277Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88instalatorMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,2
278Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter zabudowy i robót wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,2
279Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88beton.-zbr.Betoniarz-zbrojarz,2
280Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88lakiernikLakiernik,1
281Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88blacharz sam.Blacharz samochodowy,1
282Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88dekarzDekarz,1
283Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.m.iu.d.Mechanik maszyn i urządzeń drogowych,1
284Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.motocykl.Mechanik motocyklowy,1
285Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26BBiologia, Język angielski,1
286Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoLO dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 LABiologia, Język angielski,1280
287Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 GATechnik geodeta,1280
288Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 DTechnik drogownictwa,1142
289Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 GTechnik geolog,131
290Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801GWTechnik geodeta,1288
291Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801TSTechnik pojazdów samochodowych,1144
292Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801AMechanik pojazdów samochodowych,1147
293Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 BBlacharz samochodowy, Lakiernik,11412
294Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I LOHistoria, Język angielski, Język polski,1
295Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35TSFototechnik,1
296Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I cuCukiernik,1
297Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I kuKucharz,1
298Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I fotFotograf,1
299Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańPolicealna dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I SPTechnik informatyk,1
300Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamy,12416
301Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Archit.Kraj.Technik architektury krajobrazu,12414
302Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Infor.Technik informatyk,12410
303Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29B1Historia, Język angielski, Język polski,1180
304Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Geografia, Język angielski, Matematyka,170
305Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Fizyka, Język angielski, Matematyka,1190
306Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,1140
307Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301BFizyka, Matematyka,190
308Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301CBiologia, Chemia,190
309Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301AGeografia, Historia, Język polski,190
310Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zc terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,1151
311Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 za ogólnaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,12812
312Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zb terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,1150