logo
Miasto Poznań: 318 szkół

Lp. Nazwa powiatu Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Telefon Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Liczba oddziałów Liczba miejsc Liczba zgłoszeń
1Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411et/MTechnik pojazdów samochodowych,13030
2Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411ct/VTechnik pojazdów samochodowych,13030
3Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411dt/HTechnik pojazdów samochodowych,13016
4Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411at/TTechnik pojazdów samochodowych,13027
5Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bt/BTechnik pojazdów samochodowych,13030
6Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bz/FElektromechanik pojazdów samochodowych,13230
7Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411cz/HMechanik motocyklowy,1325
8Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411az/OMechanik pojazdów samochodowych,13230
9Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051FFizyka, Matematyka,13021
10Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051BHistoria, Język angielski, Język polski,13050
11Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051CBiologia, Chemia,13026
12Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051E uniwersyteckaFizyka, Matematyka,13033
13Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051DBiologia, Chemia,13042
14Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051AHistoria, Język hiszpański, Język polski,13017
15Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501e LINNEUSZ akademickaBiologia, Chemia,13128
16Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501a-PITAGORAS(politechn.)Fizyka, Matematyka,13141
17Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501b-VESPUCCI (ekonom.-geograf.)Geografia, Matematyka,13153
18Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501d-DA VINCI akademickaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13125
19Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501c-LINUX akademickaFizyka, Informatyka, Matematyka,13139
20Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501f AVICENNA akademickaBiologia, Chemia,13163
21Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921C - AKADEMICKA MEDYCZNA 1Biologia, Chemia,13228
22Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921D - AKADEMICKA MEDYCZNA 2Biologia, Chemia,13264
23Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921B - AKADEMICKA POLITECHNICZNO - EKONOMICZNAFizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka,13251
24Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921A - AKADEMICKA MEDIALNAHistoria, Język angielski, Język polski,13261
25Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921F - PRE IBBiologia, Chemia, Język angielski, Matematyka,13697
26Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921E - AKADEMICKA PRAWNICZAHistoria, Język francuski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13246
27Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/1Biologia, Geografia, Język polski,13027
28Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/2Biologia, Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13039
29Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/3Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,26063
30Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/4Technik urządzeń dźwigowych,1281
31Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/1Technik mechatronik,12841
32Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/2Technik optyk,12818
33Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/3Technik mechanik,12839
34Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/3Ślusarz,1250
35Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/2Elektryk,1260
36Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/1Monter mechatronik,1263
37Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64BwGeografia, Język angielski13227
38Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64AwGeografia, Język angielski,13232
39Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TCTechnik cyfrowych procesów graficznych,13534
40Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TDTechnik procesów drukowania,13215
41Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TLTechnik logistyk,13228
42Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TRTechnik organizacji reklamy,13220
43Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TITechnik procesów introligatorskich,1321
44Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDIDrukarz,0.5166
45Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDIIntroligator,0.5160
46Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711CBiologia, Chemia,13024
47Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711GHistoria, Język polski,13085
48Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711BBiologia, Chemia,13037
49Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711DFizyka, Informatyka, Matematyka,13013
50Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711FJęzyk polski, Wiedza o społeczeństwie,13030
51Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711EFizyka, Geografia, Matematyka,13020
52Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711AGeografia, Język angielski, Matematyka,13034
53Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321E humanistycznaHistoria, Język polski,13030
54Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321A chemiczno-biologicznaBiologia, Chemia,13131
55Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321B matematyczno-fizycznaFizyka, Matematyka,13030
56Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321D historyczno-geograficznaGeografia, Historia, Język angielski,13030
57Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321C geograficzno-matematycznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13131
58Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321F biologiczno-chemicznaBiologia, Chemia,13131
59Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371D ChKAChemia, Informatyka, Matematyka,13049
60Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371A IKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13061
61Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371C FKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13041
62Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371B MKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13061
63Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371G EKAGeografia, Język angielski, Matematyka,13038
64Miasto PoznańPoznańVIII LO im. Adama MickiewiczaLO dla młodzieżyul. Hipolita Cegielskiego 1(0-61) 866-10-371E,F PKMBiologia, Chemia,260118
65Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s3 - klasa mistrzowska, wioślarstwo, koszykówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12022
66Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s4 - klasa mistrzowska, hokej na trawieBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12023
67Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 a - klasa sportowa, sporty różneBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12428
68Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s2 - klasa mistrzowska, pływanie, pływanie synchroniczne, siatkówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12026
69Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s1 - klasa mistrzowska, kajakarstwoBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12025
70Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s5 - klasa mistrzowska, piłka nożna \Biologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12025
71Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601Kucharz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,1145
72Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańSpecjalnaul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601183
73Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I aHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13046
74Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I bFizyka, Geografia, Język angielski, Matematyka,13025
75Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I cBiologia, Chemia, Język angielski,13026
76Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20C1 gr2Chemia, Język angielski, Matematyka,0.51512
77Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Om gr1 dwujęzycznaHistoria, Język polski,0.51511
78Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Om gr2 dwujęzycznaBiologia, Chemia,0.51517
79Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20C1 gr1Geografia, Język angielski, Matematyka,0.51538
80Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20A1Fizyka, Język angielski, Matematyka,13031
81Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20L1Historia, Język angielski, Język polski,13037
82Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20M1Biologia, Chemia,13068
83Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20V1Biologia, Chemia,13012
84Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IA2Technik informatyk13030
85Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-CATechnik analityk,13116
86Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IA1Technik informatyk,13064
87Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-CTTechnik technologii chemicznej,1303
88Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-COTechnik ochrony środowiska,1305
89Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IBTechnik informatyk,13039
90Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-ICTechnik informatyk,13019
91Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-IDTechnik informatyk,1309
92Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IcTTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,1302
93Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IbTTechnik technologii odzieży,13026
94Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IaTTechnik usług fryzjerskich,13032
95Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I5Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,1150
96Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I5Krawiec,1261
97Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I1Fryzjer,12613
98Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I2, I3, I4Fryzjer,37865
99Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 DBiologia, Język angielski,12828
100Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 AHistoria, Język angielski, Język polski,12815
101Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12814
102Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 CBiologia, Chemia,1289
103Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-3Historia, Język angielski, Język hiszpański,13040
104Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-1Biologia, Chemia, Matematyka,13028
105Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-6Historia, Język angielski, Język rosyjski,1307
106Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-5Geografia, Informatyka, Matematyka,13019
107Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-4Historia, Język angielski, Język polski,13034
108Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-2Geografia, Język angielski, Język niemiecki, Język polski,13021
109Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E2Język angielski, Język hiszpański, Wiedza o społeczeństwie,11515
110Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E1Geografia, Język angielski, Język hiszpański,11517
111Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58CBiologia, Chemia,13021
112Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1307
113Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58BFizyka, Informatyka, Matematyka,1305
114Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58DGeografia, Język angielski, Język hiszpański,13023
115Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bTTechnik logistyk,14520
116Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281cTTechnik organizacji reklamy,14522
117Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aTFototechnik,25654
118Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bZMechanik pojazdów samochodowych,1159
119Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aZMonter-elektronik,1153
120Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03AHistoria, Język polski,13023
121Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13014
122Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03CHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13033
123Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03DBiologia, Chemia,13017
124Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02A medialanaHistoria, Język polski,13021
125Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02C EkonomicznaGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,13019
126Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02B biologiczno chemicznaBiologia, Chemia,13233
127Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02D politechnicznaFizyka, Matematyka,13215
128Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E1 Fizyka, Matematyka,11011
129Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E2Biologia, Chemia,11011
130Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E3 Geografia, Historia,11010
131Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911TTechnik technologii żywności,13030
132Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911HTechnik hotelarstwa,13023
133Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911ŻGTechnik żywienia i usług gastronomicznych,26023
134Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911CPWCukiernik, Piekarz, Wędliniarz,26034
135Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911KKucharz,26016
136Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32EGeografia, Język obcy do wyboru,1305
137Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32DBiologia, Geografia,1309
138Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32BGeografia, Informatyka, Matematyka,13010
139Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32AHistoria, Historia sztuki, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13013
140Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32CBiologia, Chemia,1305
141Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32A dwuprofilowa - j. polski, historia sztuki, historia 11511
142Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32Adwuprofilowa - j. polski, historia, wos1152
143Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32Binformatyka, matematyka, geografia13010
144Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32Cbiologia, chemia1305
145Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32Dbiologia, geografia1309
146Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-32Egeografia, j. obcy1305
147Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221TTechnik obsługi turystycznej,13234
148Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221iTechnik informatyk,13052
149Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221RTechnik organizacji reklamy,26427
150Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-221ETechnik ekonomista,39653
151Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T1 A/BTechnik elektronik,13022
152Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T2 A/BTechnik elektryk,13014
153Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T3Technik energetyk,13015
154Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IDTechnik elektronik,12826
155Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-001ATechnik elektryk,12814
156Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IB IC IFTechnik informatyk,38444
157Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-001ETechnik energetyk.1282
158Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IZElektryk,1281
159Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LaJęzyk angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1309
160Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LbFizyka, Informatyka, Matematyka,1305
161Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TeTechnik elektroenergetyk transportu szynowego,13010
162Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TaTechnik elektronik,13041
163Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TbTechnik informatyk,390205
164Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I eLGeografia, Język angielski, Język polski,13013
165Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27IaLHistoria, Język angielski, Język polski,13016
166Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dTTechnik technologii drewna,13018
167Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27Ia TTechnik architektury krajobrazu,13013
168Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bTTechnik budownictwa,1306
169Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27Ic TTechnik architektury krajobrazu,13012
170Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fTTechnik urządzeń sanitarnych,1307
171Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fZMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,1302
172Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I rZBetoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Ślusarz, Tapicer, wielozawodowa, Zdun,1302
173Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bZMurarz-tynkarz,1303
174Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dZStolarz,1309
175Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311e politechnicznaFizyka, Matematyka,13035
176Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311f akademickaGeografia, Informatyka, Matematyka,13027
177Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311b teatralno - filmowaHistoria, Język angielski, Język polski,13034
178Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311d dziennikarsko - prawnaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13063
179Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311g turystyczno - ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13030
180Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311h europejskaGeografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13031
181Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311c biologiczno - chemicznaBiologia, Chemia,13071
182Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311a medycznaBiologia, Chemia,13042
183Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71CGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,1287
184Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71DBiologia, Chemia,1288
185Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71BBiologia, Geografia,12811
186Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12821
187Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TESprzedawca,1158
188Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TFMechanik pojazdów samochodowych,1155
189Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TDŚlusarz,11512
190Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921AKucharz,1158
191Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921BCukiernik,1158
192Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921CŚlusarz,1156
193Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TCCukiernik,11510
194Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TA, 1TBKucharz,23016
195Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2Specjalnaul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921PA 1PB286
196Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I żTechnik żywienia i usług gastronomicznych,6180124
197Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-411 kKucharz,515047
198Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CBiologia, Język obcy do wyboru, Wiedza o społeczeństwie,13130
199Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111BBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,13024
200Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111ABiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,13025
201Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111CtTechnik renowacji elementów architektury,13025
202Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111At/BtTechnik budownictwa,26048
203Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Tm mechanizacjaTechnik mechanizacji rolnictwa,13029
204Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Te energetykaTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,13025
205Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Ta agrobiznesTechnik agrobiznesu,13015
206Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Ti inżynieriaTechnik inżynierii środowiska i melioracji,1153
207Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Tw weterynariaTechnik weterynarii,26060
208Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B1 humanistyczno-teatrologicznaHistoria, Język angielski, Język polski,0.51519
209Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E1 politechnicznaFizyka, Matematyka,0.51514
210Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E2 politechnicznaInformatyka, Matematyka,0.51511
211Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B2 humanistyczno-filmoznawczaHistoria, Język angielski, Język polski,0.51514
212Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58A ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13013
213Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58C historyczno-prawniczaHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13034
214Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58D biologiczno-medycznaBiologia, Chemia,13242
215Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+01Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5153
216Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C1Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51519
217Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C2Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51510
218Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BP2Fizyka, Geografia, Matematyka,0.5152
219Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+02Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5157
220Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BP1Fizyka, Geografia, Matematyka,0.5158
221Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A2Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51510
222Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A1Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51511
223Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F1Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5158
224Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F2Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5159
225Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591DBiologia, Chemia, Geografia,13024
226Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52IaSprzedawca,1
227Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańSpecjalnaul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52Ia, Ib2
228Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aTTechnik elektronik,12820
229Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b2TTechnik informatyk,12831
230Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b1TTechnik informatyk,12868
231Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 cTFototechnik,12837
232Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 dTTechnik teleinformatyk,1285
233Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 bZMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ,1280
234Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aZMonter-elektronik,1280
235Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83BGeografia, Język polski, Matematyka,1
236Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83AGeografia, Język polski, Matematyka,1
237Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83RTechnik organizacji reklamy,1
238Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83LTechnik logistyk,1
239Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83PTechnik eksploatacji portów i terminali,1
240Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83CTechnik ekonomista,1
241Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83STechnik spedytor,1
242Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83TUTechnik obsługi turystycznej,1
243Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ATechnik handlowiec,1
244Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83GHTechnik hotelarstwa,2
245Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56ZSZ dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ABSprzedawca,1
246Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13264
247Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13294
248Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221GBiologia, Chemia,13265
249Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221CHistoria, Język angielski, Język polski,13240
250Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221EFizyka, Język angielski, Matematyka,13241
251Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221HBiologia, Chemia,13260
252Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221DFizyka, Informatyka, Matematyka,13226
253Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221FGeografia, Język angielski, Matematyka,13272
254Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 105Specjalnaul.Bydgoska 4 POZNAŃ(0-61) 877-22-94PdP6
255Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańLO dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95LOGeografia, Język angielski,11615
256Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95ZSZ oraz ZSZ z innowacją pedagogicznąElektryk, Monter-elektronik,248
257Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańSpecjalnaul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95SPdP160
258Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061fTechnik chłodnictwa i klimatyzacji,1
259Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061cTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,1
260Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061dTechnik mechanik lotniczy,1
261Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061eTechnik mechanik,1
262Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061a,1bTechnik mechatronik,2
263Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zbMechanik precyzyjny,1
264Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zdMechanik-monter maszyn i urządzeń,1
265Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zcOperator obrabiarek skrawających,1
266Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zaMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,1
267Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41AHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1
268Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41BFizyka, Informatyka, Język angielski, Matematyka,1
269Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41CBiologia, Chemia, Geografia, Język angielski,1
270Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88tech.urządzeń sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnych,1
271Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.renowacji elementów architekturyTechnik renowacji elementów architektury,1
272Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.budownictwaTechnik budownictwa,2
273Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu,2
274Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.urz. i syst.en.odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,2
275Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88murarz-tynkarzMurarz-tynkarz,1
276Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88lakiernikLakiernik,1
277Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88blacharz sam.Blacharz samochodowy,1
278Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88cieślaCieśla,1
279Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88dekarzDekarz,1
280Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.m.iu.d.Mechanik maszyn i urządzeń drogowych,1
281Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.motocykl.Mechanik motocyklowy,1
282Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych,2
283Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88elektromechanik poj.sam.Elektromechanik pojazdów samochodowych,2
284Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.poj.sam.Mechanik pojazdów samochodowych,2
285Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88instalatorMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,2
286Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter izolacji budowlanychMonter izolacji budowlanych,2
287Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter zabudowy i robót wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,2
288Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88beton.-zbr.Betoniarz-zbrojarz,2
289Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26BBiologia, Język angielski,13030
290Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26AGeografia, Informatyka,1302
291Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoLO dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 LABiologia, Język angielski,13015
292Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 GATechnik geodeta,13027
293Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801GWTechnik geodeta,13023
294Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801DTechnik drogownictwa,1305
295Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801TSTechnik pojazdów samochodowych,13012
296Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801AMechanik pojazdów samochodowych,13011
297Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 BBlacharz samochodowy, Lakiernik,1305
298Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I LOHistoria, Język angielski, Język polski,1
299Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35TSFototechnik,1
300Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I cuCukiernik,1
301Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I kuKucharz,1
302Miasto PoznańPoznańOśrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul. Bydgoska 4a(0-61) 877-57-35I fotFotograf,1
303Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamy,1
304Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Archit.Kraj.Technik architektury krajobrazu,1
305Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Infor.Technik informatyk,1
306Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Ogrod.Technik ogrodnik,1
307Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,1
308Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,1
309Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,1
310Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,1
311Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,1
312Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,1
313Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301BFizyka, Matematyka,1912
314Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301CBiologia, Chemia,199
315Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301AGeografia, Historia, Język polski,1915
316Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zc terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,11513
317Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 za ogólnaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,1266
318Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351 zb terapeutycznaBlacharz, Cukiernik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kamieniarz, Krawiec, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, wielozawodowa,11514
  07-2015