logo
Miasto Poznań: 314 szkół

Lp. Nazwa powiatu Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Telefon Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Liczba oddziałów Liczba miejsc Liczba zgłoszeń
1Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411at/TTechnik pojazdów samochodowych,13022
2Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411et/PPTechnik pojazdów samochodowych,1305
3Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411dt/MTechnik pojazdów samochodowych,13019
4Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411ct/VTechnik pojazdów samochodowych,13072
5Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańT dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bt/HTechnik pojazdów samochodowych,13016
6Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411az/OMechanik pojazdów samochodowych,13023
7Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411bz/PMechanik pojazdów samochodowych,1308
8Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Samochodowych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Zamenhofa 142(0-61) 879-12-411cz/FElektromechanik pojazdów samochodowych,13015
9Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 E uniwersyteckaFizyka, Matematyka,12836
10Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 GGeografia, Język angielski, Matematyka,12826
11Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 DBiologia, Chemia,12864
12Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 CBiologia, Chemia,12827
13Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12817
14Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 FFizyka, Matematyka,12830
15Miasto PoznańPoznańLiceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny PoznańLO dla młodzieżyul. Garbary 24(0-61) 852-77-051 BHistoria, Język angielski, Język polski,12859
16Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501f-AVICENNA akademickaBiologia, Chemia,13161
17Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501a-PITAGORAS(politechn.)Fizyka, Matematyka,13135
18Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501b-VESPUCCI (ekonom.-geograf.)Geografia, Matematyka,13133
19Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501e-LINNEUSZ (przyr.-med.)Biologia, Chemia,13126
20Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501d-DA VINCI akademickaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13118
21Miasto PoznańPoznań III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w PoznaniuLO dla młodzieżyul.Strzelecka 10(0-61) 852-46-501c-LINUX akademickaFizyka, Informatyka, Matematyka,13152
22Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921B POLITECHNICZNAFizyka, Geografia, Informatyka, Matematyka,13228
23Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921D MEDYCZNA2Biologia, Chemia,13274
24Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921C MEDYCZNA1Biologia, Chemia, Język niemiecki,13220
25Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921A MEDIALNAHistoria, Język angielski, Język polski,13234
26Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921E PRAWNICZAHistoria, Język francuski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13236
27Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 Poznań (II LO) im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny ModrzejewskLO dla młodzieżyul. Matejki 8/10(0-61) 866-28-921F PRE IBBiologia, Historia, Język angielski, Matematyka,13679
28Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/3O/3 POL26080
29Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/1O/1 PSY-PE13035
30Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejLO dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49O/2O/2 SP-OB13047
31Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/1T/1 MECHAT13030
32Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/2T/2 OPTYK13010
33Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejT dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49T/3T/3 MECHAN13039
34Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/2Z/2 ELEKTR1306
35Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji NarodowejZSZ dla młodzieżyul.Świerkowa 8(0-61) 832-19-49Z/1Z/1 MECHAT1305
36Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańLO dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64Aw/BwGeografia, Język angielski,26479
37Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TCTechnik cyfrowych procesów graficznych,13216
38Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TDTechnik procesów drukowania,0.51615
39Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TITechnik procesów introligatorskich,0.5162
40Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TLTechnik logistyk,13211
41Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańT dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64TRTechnik organizacji reklamy,13227
42Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZDDrukarz,1323
43Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela Nr 6 PoznańZSZ dla młodzieżyPoznań, ul Działyńskich 4/5(0-61) 852-24-64ZIIntroligator,1321
44Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711:00 AMGeografia, Historia, Matematyka,13042
45Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 EFizyka, Geografia, Matematyka,13022
46Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 BBiologia, Chemia,13051
47Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 GHistoria, Język polski,13042
48Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 DFizyka, Informatyka, Matematyka,13040
49Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 FHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13028
50Miasto PoznańPoznańIV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Swojska 6(0-61) 841-77-711 CBiologia, Chemia,13011
51Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321 CGeografia, Matematyka,13124
52Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321 EHistoria, Język polski,13113
53Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321 DGeografia, Historia,13118
54Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321 A i 1 FBiologia, Chemia,26447
55Miasto PoznańPoznańIX Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul.Warzywna 24(0-61) 820-36-321 BFizyka, Matematyka,13119
56Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371E,F PKMBiologia, Chemia,260137
57Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371D ChKAChemia, Informatyka, Matematyka,13037
58Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371A IKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13047
59Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371C FKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13062
60Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371B MKAFizyka, Informatyka, Matematyka,13032
61Miasto PoznańPoznańVIII Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyGłogowska 92(0-61) 866-10-371G EKAGeografia, Język angielski, Matematyka,13030
62Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s3 - klasa mistrzowska, wioślarstwo, koszykówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12016
63Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s5 - klasa mistrzowska, piłka nożna \"Lech\", piłka nożna kobietBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12022
64Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s4 - klasa mistrzowska, hokej na trawieBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,1209
65Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 a - klasa sportowa, sporty różneBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12630
66Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s2 - klasa mistrzowska, pływanie, pływanie synchroniczne, siatkówkaBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12019
67Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Mistrzostwa Sportowego PoznańLO dla młodzieżyos. Tysiąclecia 43(0-61) 663-98-001 s1 - klasa mistrzowska, kajakarstwoBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru, Przedmiot do wyboru,12016
68Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-601Kucharz, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,1146
69Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 102 PoznańSpecjalnaul. Przełajowa 6 (0-61) 852-56-60121611
70Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I aHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12845
71Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I bFizyka, Geografia, Język angielski, Matematyka,12828
72Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle\'aLO dla młodzieżyul. Tarnowska 27(0-61) 879-80-90I cBiologia, Chemia, Język angielski,12836
73Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Omega gr.1Fizyka, Matematyka,1156
74Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20AbakusFizyka, Język angielski, Matematyka,13037
75Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20VIta gr.2Fizyka, Matematyka,1154
76Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Lex gr.2Historia, Język polski,11514
77Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20MedicusBiologia, Chemia,13074
78Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20ColumbusGeografia, Język angielski, Matematyka,13030
79Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Vita gr.1Biologia, Chemia,1157
80Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Omega gr.2Biologia, Chemia,11514
81Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 PoznańLO dla młodzieżyul. Bukowska 16(0-61) 846-49-20Lex gr.1Historia, Język polski,11534
82Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-GRY / gry komputeroweTechnik informatyk,13043
83Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-TK / technologia ChemicznaTechnik technologii chemicznej,1151
84Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-A / aplikacje internetowe i mobilneTechnik informatyk,13014
85Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T- AK / analiza chemiczna, chemia kosmetycznaTechnik analityk,13014
86Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-O / ochrona SrodowiskaOchrona śr1153
87Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-G / grafika komputerowaTechnik informatyk,13054
88Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Licealno-Technicznych PoznańT dla młodzieżyul. 28 Czerwca 1956r. 352/360(0-61) 832-00-33T-S / sieci komputerowe i bazy danychTechnik informatyk,1306
89Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92Ia TTechnik usług fryzjerskich,13029
90Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92Ib TTechnik technologii odzieży,13020
91Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaT dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92IcTTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,1301
92Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I 1Fryzjer,13022
93Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I 2, I 3Fryzjer,26064
94Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I 5Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,1300
95Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Odzieżowych im. Władysława ReymontaZSZ dla młodzieżyul. Kazimierza Wielkiego 17(0-61) 852-96-92I 4Krawiec,1303
96Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 AHistoria, Język angielski, Język polski,13013
97Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13018
98Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 CBiologia, Chemia,1307
99Miasto PoznańPoznańXXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi ZamoyskiejLO dla młodzieżyWidna 1(0-61) 822-49-411 DBiologia, Geografia, Język angielski,1301
100Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-4Historia, Język angielski, Język polski,13026
101Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-2Geografia, Język angielski, Język polski,13032
102Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-7Historia, Język angielski, Język rosyjski,13017
103Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-6Biologia, Chemia, Matematyka,13018
104Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-1Biologia, Chemia, Matematyka,13016
105Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-5Fizyka, Geografia, Matematyka,13016
106Miasto PoznańPoznańXI Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Ściegiennego 134(0-61) 867-34-161-3Historia, Język angielski, Język hiszpański,13043
107Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13015
108Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58DGeografia, Język angielski, Język hiszpański,13023
109Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58CBiologia, Chemia, Fizyka,1309
110Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58BFizyka, Informatyka, Matematyka,13013
111Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E1Geografia, Język angielski, Język hiszpański,11517
112Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 PoznańLO dla młodzieżyosiedle Czecha 59(0-61) 877-60-58E2Biologia, Chemia, Język hiszpański,1156
113Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281cTTechnik logistyk,13033
114Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281dTTechnik organizacji reklamy,13028
115Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1T dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aT, 1bTFototechnik,26061
116Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281bZMechanik pojazdów samochodowych,1307
117Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 1ZSZ dla młodzieżyul. Św.Floriana 3(0-61) 841-11-281aZMonter-elektronik,1304
118Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03DBiologia, Chemia,13027
119Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13017
120Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03CGeografia, Język angielski,13012
121Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37LO dla młodzieżyOsiedle Wichrowe Wzgórze 111(0-61) 820-82-03AHistoria, Język polski,13027
122Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02A medialanaHistoria, Język polski,13043
123Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E2 dwujęzycznaBiologia, Chemia,11013
124Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E1 dwujęzycznaFizyka, Matematyka,11013
125Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02C EkonomicznaGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,13029
126Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02E3 dwujęzycznaGeografia, Historia,11013
127Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02B biologiczno chemicznaBiologia, Chemia,13248
128Miasto PoznańPoznańVII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w ZSO Nr 10LO dla młodzieżyul. Żeromskiego 8/12(0-61) 847-25-02D politechnicznaFizyka, Matematyka,13224
129Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911TTechnik technologii żywności,13019
130Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911ŻGTechnik żywienia i usług gastronomicznych,26030
131Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańT dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911HTechnik hotelarstwa,13018
132Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911KKucharz,26034
133Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Przemysłu Spożywczego PoznańZSZ dla młodzieżyWarzywna 19(0-61) 820-00-911CPWCukiernik, Piekarz, Wędliniarz,412031
134Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-321DBiologia, Geografia,13013
135Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-321AHistoria, Historia sztuki, Język polski,13014
136Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-321BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13023
137Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-321CBiologia, Chemia,13011
138Miasto PoznańPoznańXIV Liceum OgólnokształcąceLO dla młodzieżyosiedle Piastowskie 106(0-61) 877-36-321EGeografia, Język obcy do wyboru,13012
139Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22TETechnik ekonomista,39073
140Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22TRTechnik organizacji reklamy,24532
141Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22TITechnik informatyk,11519
142Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica PoznańT dla młodzieżyul. Marszałkowska 40(0-61) 867-22-22TTTechnik obsługi turystycznej,26050
143Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoLO dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141 CBiologia, Geografia, Język angielski,13030
144Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T1 A/BTechnik elektronik,13021
145Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T2 A/BTechnik elektryk,13012
146Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka ZygalskiegoT dla młodzieżyul. Dąbrowskiego `163(0-61) 841-71-141T3Technik energetyk,13025
147Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IDTechnik elektronik,12826
148Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IATechnik elektryk,12819
149Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IETechnik energetyk,1284
150Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańT dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IB ICTechnik informatyk,25644
151Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Elektrycznych Nr 2 PoznańZSZ dla młodzieżyul. Świt 25(0-61) 861-67-00IZElektryk,1281
152Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LbFizyka, Informatyka, Matematyka,13012
153Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańLO dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421LaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,1304
154Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TaTechnik elektronik,13030
155Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TcTechnik informatyk,13017
156Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TdTechnik informatyk,13014
157Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TbTechnik informatyk,130127
158Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Komunikacji PoznańT dla młodzieżyul. Fredry 13(0-61) 852-06-421TeTechnik elektroenergetyk transportu szynowego,1307
159Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I eLGeografia, Język angielski, Język polski,13523
160Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLO dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27IaLHistoria, Język angielski, Język polski,13523
161Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bTTechnik budownictwa,13510
162Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I aTTechnik architektury krajobrazu,1.55228
163Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I dTTechnik technologii drewna,0.51817
164Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoT dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fTTechnik urządzeń sanitarnych,1357
165Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27IdZStolarz,1356
166Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I bZMurarz-tynkarz,1352
167Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I rZBetoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Tapicer,13512
168Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoZSZ dla młodzieżyul. Raszyńska 48(0-61) 861-00-27I fZMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,13510
169Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311e2 politechnicznaFizyka, Język niemiecki, Matematyka,0.5156
170Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311f akademickaGeografia, Informatyka, Matematyka,13022
171Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311h europejskaGeografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13054
172Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311b teatralno-filmowaHistoria, Język angielski, Język polski,13047
173Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311c biologiczno-chemicznaBiologia, Chemia,13062
174Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311e1 politechnicznaFizyka, Język angielski, Matematyka,0.51540
175Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311g turystyczno-ekonomicznaGeografia, Język angielski, Matematyka,13038
176Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311d dziennikarsko-prawnaHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13055
177Miasto PoznańPoznańV Liceum Ogólnokształcące PoznańLO dla młodzieżyul. Zmartwychwstańców 10(0-61) 833-38-311a przyrodniczaBiologia, Chemia,13022
178Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71CGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka,1287
179Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71BBiologia, Geografia,12813
180Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12812
181Miasto PoznańPoznańXV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 LO dla młodzieżyos. Bolesława Chrobrego 107(0-61) 822-39-71DBiologia, Chemia,12817
182Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921Tfwielozawodowa,11611
183Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921 TaCukiernik, Piekarz,11610
184Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TbŚlusarz,1163
185Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TcSprzedawca,1162
186Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TdMechanik pojazdów samochodowych,1164
187Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921aCukiernik,1125
188Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921bKucharz,1124
189Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921cŚlusarz,1124
190Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2ZSZ dla młodzieżyul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921TeKucharz,11610
191Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zawodowych Nr 2Specjalnaul. Żniwna 1(0-61) 820-09-921Pa162
192Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I ażTechnik żywienia i usług gastronomicznych,13081
193Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I cżTechnik żywienia i usług gastronomicznych,13014
194Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I dżTechnik żywienia i usług gastronomicznych,13016
195Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańT dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I bżTechnik żywienia i usług gastronomicznych,13027
196Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I bkKucharz,1302
197Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I dkKucharz,1302
198Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I akKucharz,13016
199Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Gastronomicznych PoznańZSZ dla młodzieżyul. Podkomorska 49(0-61) 867-40-41I ckKucharz,13023
200Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111AJęzyk obcy do wyboru, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13015
201Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111BGeografia, Informatyka, Język obcy do wyboru,13010
202Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1LO dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111 CBiologia, Geografia, Język obcy do wyboru,13015
203Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111 CtTechnik renowacji elementów architektury,13015
204Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111 BtTechnik budownictwa,13015
205Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111 AtTechnik budownictwa,13012
206Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budownictwa Nr 1T dla młodzieżyul. Rybaki 17(0-61) 853-45-111 BtTechnik budownictwa,13015
207Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Tm mechanizacjaTechnik mechanizacji rolnictwa,13036
208Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Te energetykaTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,13224
209Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Ta agrobiznesTechnik agrobiznesu,1309
210Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831Tw weterynariaTechnik weterynarii,264110
211Miasto PoznańPoznańTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuT dla młodzieżyul. Golęcińska 9(0-61) 841-15-831 Ti inżynieriaTechnik inżynierii środowiska i melioracji,1303
212Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B2 humanistyczno-artystycznaHistoria, Język polski,1158
213Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58C historyczno-prawniczaHistoria, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,13035
214Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58D biologiczno-medycznaBiologia, Chemia,13030
215Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58E politechnicznaFizyka, Informatyka, Matematyka,13015
216Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58A przyrodniczo-ekonomicznaBiologia, Geografia, Matematyka,13018
217Miasto PoznańPoznań XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLO dla młodzieżyul. Gen.Kutrzeby 8(0-61) 852-55-58B1 humanistyczno-artystycznaHistoria, Język polski,11531
218Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591BFizyka, Informatyka, Matematyka,13215
219Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C2Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5163
220Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591C1Geografia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51625
221Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+01Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.51623
222Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A1Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51619
223Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591A2Geografia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie,0.51615
224Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591DBiologia, Chemia, Geografia,13220
225Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591,00E+02Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,0.5165
226Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F1Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.51617
227Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 PoznańLO dla młodzieżyos Rzeczypospolitej 111(0-61) 877-19-591F2Geografia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,0.5165
228Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 101 PoznańSpecjalnaul. Swoboda 41(0-61) 861-68-52Ia, IbIA,IB2511
229Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aTTechnik elektronik,12840
230Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b3TTechnik informatyk,12824
231Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b2TTechnik informatyk,12818
232Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 b1TTechnik informatyk,12897
233Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 dTTechnik teleinformatyk,12811
234Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuT dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 cTFototechnik,12847
235Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 bZMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ,1280
236Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w PoznaniuZSZ dla młodzieżyul. Przełajowa 4(0-61) 825-00-111 aZMonter-elektronik,1281
237Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83BGeografia, Język polski, Matematyka,13053
238Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56LO dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83AGeografia, Język polski, Matematyka,13019
239Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83RTechnik organizacji reklamy,13037
240Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83LTechnik logistyk,13027
241Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83PTechnik eksploatacji portów i terminali,0.51518
242Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83GHTechnik hotelarstwa,26060
243Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83STechnik spedytor,0.5155
244Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83CTechnik ekonomista,13037
245Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83FKelner,0.5154
246Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83BTechnik księgarstwa,0.5155
247Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83TUTechnik obsługi turystycznej,26039
248Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56T dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ATechnik handlowiec,13031
249Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56ZSZ dla młodzieżyul. Śniadeckich 54/58(0-61) 865-86-83ABSprzedawca,26024
250Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221FGeografia, Język angielski, Matematyka,13161
251Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221EFizyka, Język angielski, Matematyka,13131
252Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221GBiologia, Chemia,13156
253Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221CHistoria, Język angielski, Język polski,13149
254Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221DFizyka, Informatyka, Matematyka,13137
255Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221HBiologia, Chemia,13147
256Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221AHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13159
257Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Poznań LO dla młodzieżyul. Krakowska 17a (0-61) 852-46-221BHistoria, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,13172
258Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Specjalnych nr 105Specjalnaul.Bydgoska 4 POZNAŃ(0-61) 877-22-94PdP6
259Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańLO dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95LOGeografia, Język angielski,22419
260Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95ZSZ oraz ZSZ z innowacją pedagogicznąElektryk, Monter-elektronik,22015
261Miasto PoznańPoznańSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PoznańSpecjalnaul. Szamarzewskiego 78/82(0-61) 847-30-95SPdP162
262Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061a,1bTechnik mechatronik,26045
263Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061cTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,13017
264Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061dTechnik mechanik lotniczy,12817
265Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańT dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061eTechnik mechanik,1282
266Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zbMechanik precyzyjny,1281
267Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zdMechanik-monter maszyn i urządzeń,1282
268Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zcOperator obrabiarek skrawających,1284
269Miasto PoznańPoznańPoznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej PoznańZSZ dla młodzieżyul. Jawornicka1(0-61) 660-66-061zaMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,1283
270Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41AHistoria, Język angielski, Język polski, Wiedza o społeczeństwie,12227
271Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41BFizyka, Informatyka, Język angielski, Matematyka,12216
272Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Zakonu Pijarów PoznańLO dla młodzieżyos. Jana III Sobieskiego 114(0-61) 823-40-41CBiologia, Chemia, Geografia, Język angielski,12210
273Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.budownictwaTechnik budownictwa,26425
274Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88tech.urządzeń sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnych,1322
275Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.renowacji elementów architekturyTechnik renowacji elementów architektury,1323
276Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu,26441
277Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańT dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88Tech.urz. i syst.en.odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,1322
278Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych,1320
279Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88murarz-tynkarzMurarz-tynkarz,1320
280Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88lakiernikLakiernik,13220
281Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88elektromechanik poj.sam.Elektromechanik pojazdów samochodowych,26423
282Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88mech.poj.sam.Mechanik pojazdów samochodowych,26427
283Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88blacharz sam.Blacharz samochodowy,1324
284Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88instalatorMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,1325
285Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter izolacji budowlanychMonter izolacji budowlanych,1320
286Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88monter zabudowy i robót wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,13213
287Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Budowlanych PoznańZSZ dla młodzieżyul.Grunwaldzka 15261 661-88-88dekarzDekarz,1321
288Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26AGeografia, Informatyka,13012
289Miasto PoznańPoznanZespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych PoznańLO dla młodzieżyul. Wyspiańskiego 27(0-61) 866-42-26BBiologia, Język angielski,12821
290Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoLO dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-80LABiologia, Fizyka, Język angielski,13018
291Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801 GATechnik geodeta,13034
292Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801GWTechnik geodeta,13021
293Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801DTechnik drogownictwa,1302
294Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoT dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801TSTechnik pojazdów samochodowych,1306
295Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-80CLakiernik,1301
296Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-801AMechanik pojazdów samochodowych,13013
297Miasto PoznańPoznańZespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im.Rudolfa ModrzejewskiegoZSZ dla młodzieżySzamotulska 33(0-61) 867-26-80BBlacharz samochodowy,1
298Miasto PoznańPoznańKuratorium Oswiaty w PoznaniuT dla młodzieżyul. Kościuszki 93(0-61) 854-18-35123456test110
299Miasto PoznańPoznańKuratorium Oswiaty w PoznaniuT dla młodzieżyul. Kościuszki 93(0-61) 854-18-3523123Kelner, Muzyk ,110
300Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamy,1244
301Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Archit.Kraj.Technik architektury krajobrazu,12413
302Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41Ia T Infor.Technik informatyk,1246
303Miasto PoznańPoznańTechnikum w Poznaniu w Zespole Szkół w RokietnicyT dla młodzieżyul. Rubież 20(0-61) 823-13-41I T Ogrod.Technik ogrodnik,1242
304Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,11919
305Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,12617
306Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,177
307Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A2Fizyka, Język angielski, Matematyka,11919
308Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A1Historia, Język angielski, Język polski,12617
309Miasto PoznańPoznańPubliczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w PoznaniuLO dla młodzieżyMińska 32(0-61) 662-24-29A3Biologia, Chemia, Język angielski,177
310Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301BFizyka, Matematyka,1915
311Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301CBiologia, Chemia,1913
312Miasto PoznańPoznańPubliczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki PoznańskiejLO dla młodzieżyos. Bohaterów II Wojny Światowej 29(0-61) 875-62-301AGeografia, Historia, Język polski,1912
313Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351zaklasa wielozawodowa12821
314Miasto PoznańPoznańZasadnicza Szkola Zawodowa nr 42ZSZ dla młodzieżyul. św. Jerzego 6/10(0-61) 833-38-351zbklasa wielozawodowa11510